🔹 آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش صبح روز  ۱۲ مرداد ساعت ۸ صبح در ساوه  در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

🔹تعداد ۱۳۱۸ نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۹۷۲ نفر خانم و ۳۴۶ نفر آقا هستند.