تاریخ : سه شنبه, فروردین ۲۷م, ۱۳۹۲ | بازدید : 3٫862 مرتبه
 
logoP

سه نفر اول دانشجویان هر رشته که معدل نمرات آن ها بالای ۱۸ باشد در هر نیمسال تحصیلی به ترتیب اولویت از تخفیف های ۳۰ و ۲۰ و ۱۰ درصدی شهریه ثابت بر خوردار خواهند شد .

رشته: کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

ویدا رمضانی۱۹/۸۷

اول

معصومه دهقان۱۹/۵۲

دوم

یوسف کهریزه۱۹/۲۷

سوم

رشته: کارشناسی ناپیوسته عمران -ساختمان

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

رسول چاراخر۱۸/۲۷

اول

حمیدرضا حق پرست تجن گو۱۸/۱۳

دوم

سوم

رشته: کاردانی پیوسته معماری-معماری

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

نگین حصارکی۱۷/۲۷

اول

فریبا شکری۱۶/۸۷

دوم

سمیرا زمانیان قهرودی۱۶/۷۵

سوم

رشته: کاردانی پیوسته تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

علی رحمانی۱۷/۵۵

اول

علی محمدی۱۷/۴۵

دوم

محمدرضا قربانی لشمر۱۶/۸۰

سوم

رشته: کارشناسی ناپیوسته تاسیسات-حرارتی وبرودتی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

عارف قادریان۱۹/۵۵

اول

اصغر ایران نژاد۱۸/۸۱

دوم

 علیرضا اسدالهی ۱۸/۳۶ سوم

رشته: کاردانی ناپیوسته بهینه سازی مصرف انرژی-در صنعت

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

محسن فیروزکوهی۱۹/۴۱

اول

رشته: کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

مجید صمدی ممان۱۸/۲۳

اول

حجت شهمراد زاده فرجی۱۸/۱۱

دوم

امیر غلامی۱۸/۰۲

سوم

رشته: کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر – نرم افزار

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

آزاده روحانی۱۹/۱۹

اول

سوسن علی اکبری۱۸/۷۹

دوم

فاطمه رجبیان۱۸/۷۸

سوم

رشته: کارشناسی پیوسته مکانیک

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل

رتبه

وحید علیدوست جوریابی۱۹

اول

سعیده ترابی پور۱۸/۲۷

دوم