اعضای هیات علمی

با کلیک بر روی نام خانوادگی اساتید می توانید رزومه ی ایشان را مطالعه نمایید.
ردیفنام نام خانوادگیرشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلیرتبه هیات علمی
1احمدقریبشیمی هسته ای – انرژیدکتری تخصصیاستاد
2پرویزجبه دارمالارانیمهندسی برقدکتری تخصصیاستاد
3محمد صادقآیت اللهیمهندسی مخازندکتری تخصصیدانشیار
4مجیدصادق آذرمهندسی عمراندکتری تخصصیاستاد
5جمشید کمالیتکنولوژی هسته ای – انرژیدکتری تخصصیاستاد
6رضاامراللهی فیزیک پلاسمادکتری تخصصیاستاد
7یوسف یاسیمکانیکدکتری تخصصیاستادیار
8سعیدمحسنیمکانیک  – تبدیل انرژیدکتری تخصصیاستادیار
9آرزوغفاریشیمی تجزیهدکتری تخصصیاستادیار
10مصطفی عادلی زادهمحیط زیست HSEدکتری تخصصیاستادیار
11حسینتمیممکانیک-تبدیل انرژیدکتری تخصصیاستادیار
12محمد حسینمعماریانمهندسی عمرانکارشناسی ارشدمربی
13محمد رضاعمانمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمربی
14حسنرحیمیشیمیدکتری تخصصیدانشیار
15حسینحسن پورمهندسی پزشکیدکتری تخصصیاستادیار
16فرشادهاشم زادهHSEدکتری تخصصیاستادیار
17رضاپیمان فرشیمیدکتری تخصصیاستادیار
18لیلی الساداتهاشمی رفسنجانیمعماریدکتری تخصصیاستادیار