تاریخ : یکشنبه, شهریور ۱۸م, ۱۳۹۷ | بازدید : 7٫876 مرتبه
 
download

 

**با کلیک بر روی نام خانوادگی اساتید می توانید رزومه ی ایشان را مطالعه نمایید.

ردیف نام  نام خانوادگی رشته تحصیلی  آخرین مدرک تحصیلی رتبه هیات علمی
۱ احمد قریب شیمی هسته ای – انرژی دکتری تخصصی استاد
۲ پرویز جبه دارمالارانی مهندسی برق دکتری تخصصی استاد
۳ صادق آیت اللهی مهندسی مخازن دکتری تخصصی دانشیار
۴ مجید صادق آذر مهندسی عمران دکتری تخصصی استاد
۵ جمشید  کمالی تکنولوژی هسته ای – انرژی دکتری تخصصی استاد
۶ رضا امراللهی  فیزیک پلاسما دکتری تخصصی استاد
۷ یوسف  یاسی مکانیک دکتری تخصصی استادیار
۸ سعید محسنی مکانیک  – تبدیل انرژی دکتری تخصصی استادیار
۹ آرزو غفاری شیمی تجزیه دکتری تخصصی استادیار
۱۰ مصطفی عادلی زاده محیط زیست HSE دکتری تخصصی استادیار
۱۱ مجتبی میرزایی انرژی دکتری تخصصی استادیار
۱۲ حسین تمیم مکانیک-تبدیل انرژی دکتری تخصصی استادیار
۱۳ مسعود جلیلیان انرژِی دکتری تخصصی مربی
۱۴ محمد حسین  معماریان مهندسی عمران کارشناسی ارشد مربی
۱۵ محمد رضا عمان مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مربی
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

-

- - - - -